HELICAL LAP – Vnútorné lapovacie nástroje majú špirálové žliabky a vnútorný kónus, ktorý sa presne zhoduje s vonkajším kónusom nasadeného hriadeľa. Oba tieto charakteristické znaky zabezpečujú rovnomerné roztiahnutie lapovacích nástrojov. Chyby na povrchu otvorov sa týmito vnútornými lapovacími nástrojmi rýchlo a hospodárne vyrovnajú a budú dosahovať potrebnú presnosť predpísaného rozmeru. Všetky vnútorné lapovacie nástroje sú brúsené. Na požadované rozsahy priemeru lapovacích nástrojov musí byť vždy použitá určitá veľkosť nasadeného hriadeľa a lapovacieho nástroja . Sťahovák má za úlohu nástroje z nasadeného hriadeľa opäť stiahnuť. Dodáva sa s viacerými vložkami.

Helical Lap