Čo je dôležité vedieť o leštení ocelí

Autor: Ferdinand Hlaváč V kategórii: Rady a tipy Dňa: Komentáre: 0 Pozretí: 662

Leštenie je zvyčajne posledná operácia, ktorá dáva výrobku konečný vzhľad a dizajn -  to čo výrobok predáva. Pred leštením sa vykonávajú určité operácie ako napr. erodovanie, rezanie, CNC frézovanie a pod. Kvalita povrchu dosiahnutá týmito spôsobmi opracovania predstavuje dôležitý faktor pre nástrojára, ktorý má tento povrch následne leštiť. Čím horšia kvalita povrchu (vyšší posuv u frézovania a hĺbenia), tým dlhší čas je potrebné vynaložiť na leštenie. Čím dlhší čas bude plocha ručne opracovávaná (leštená), tým je práca drahšia a tým horšiu geometriu plochy dosiahneme. Toto môže byť pri povrchoch náročných na kvalitu a presnosť geometrie zásadný problém. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť čo najlepšiu kvalitu plochy, ktorú je treba leštiť, aby sa predišlo zbytočne zdĺhavému a nákladnému odstraňovaniu hlbokých stôp po predchádzajúcom opracovaní.

Pre správny priebeh celého procesu leštenia až po dosiahnutie požadovaného výsledku v čo najkratšom čase je dôležité vedieť, nielen s akou zrnitosťou diamantovej pasty treba proces leštenia zahájiť, ale tak isto s akou zrnitosťou pasty budeme leštenie končiť.

Efektívny postup leštenia

Maximálnu efektivitu leštiaceho procesu okrem iného pomáhajú dosiahnuť diamantové leštiace pasty joke Magic, ktoré boli vyrobené špeciálne v spolupráci s výrobcami  ocele na leštenie nových druhov nástrojových ocelí. Výhodou týchto diamantových pást je, že veľmi dobre držia na nosičoch a tým 100%-ne opracovávajú plochy. Diamantové pasty joke Magic zaručujú vysokú účinnosť leštiaceho procesu vďaka presnej kalibrácii,  rovnomernému rozdeleniu a extra silnej  koncentrácii diamantového zrna. Sú použiteľné v širokom rozsahu od opracovania mäkkých materiálov ako je hliník alebo iné neželezné kovy, cez všetky druhy kalených ocelí až po opracovanie tvrdokovu. Diamantové pasty sú použiteľné pre všetky druhy pohybu, či už rotačného, priamočiareho, priečneho alebo pre prácu s ultrazvukovým prístrojom. 

S akou zrnitosťou pasty začať?

Pri určovaní zrnitosti diamantovej pasty, s ktorou začíname proces leštenia je dôležité poznať drsnosť povrchu plochy, ktorú treba opracovávať. Ide najmä o hodnotu Rmax, alebo Ra. Ak je známa táto hodnota, možno sa na základe nej rozhodnúť, akú zrnitosť pasty zvoliť pri následnom leštení, aby bol celkový postup leštenia čo najefektívnejší.

Ako ďalej postupovať?

Leštenie je zdĺhavý a presný postup opracovania, preto tu platí dvojnásobne, že práca musí byť efektívna. Efektívna práca znamená, že každým krokom sa zlepšuje kvalita opracovávanej plochy. Tento požadovaný jav dosiahneme postupným znižovaním zrnitosti diamantovej pasty v jednotlivých pracovných krokoch až po hodnotu zrnitosti, ktorá nám zabezpečí dosiahnutie požadovanej kvality konečného povrchu. Pritom je mimoriadne dôležité vedieť správne korigovať postupnosť, dĺžku pracovných krokov leštenia a druh nosiča s jednotlivými zrnitosťami používaných diamantových pást. Rozhodujúce je pritom vedieť rozoznať, kedy je kvalita povrchu dosiahnutá leštením diamantovou pastou určitej zrnitosti dostatočná na to, aby sme mohli prejsť na ďalší pracovný krok s pastou s nižšej zrnitosti.

S akou zrnitosťou pasty skončiť?

Zrnitosť diamantovej pasty, ktorú použijeme pri poslednom kroku leštenia je závislá od kvality povrchu, ktorú chceme dosiahnuť. Na základe dlhoročných skúseností a testovania vieme pri opracovaní kalených ocelí s presne kalibrovanými diamantovými pastami určiť, akú drsnosť povrchu možno pri práci s jednotlivými zrnitosťami dosiahnuť. To znamená, že ak máme udanú hodnotu drsnosti, ktorú potrebujeme dosiahnuť, vieme presne určiť zrnitosť pasty s ktorou budeme celý proces leštenia končiť. Toto má veľký vplyv na efektivitu práce.

Chcete sa dozvedieť viac o leštení povrchov až do zrkadlových leskov?

Chcete zefektívniť leštiaci proces  a odbúrať nadprácu pri leštení vo Vašej firme?

Navštívte náš leštiaci kurz! Viac o leštiacich kurzoch sa dozviete TU.

Komentáre

Vložte svoj komentár